صراط مستقیم از منظر قرآن و حدیث
38 بازدید
ناشر: دانشگاه قم
نقش: نویسنده
سال نشر: 1377
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
موضوع این رساله صراط مستقیم از منظر قرآن و حدیث می باشد. در حدود چهل آیه قرآن این واژه بکار رفته است و یکی از این چهل آیه در سوره فاتحه الکتاب آمده است که مسلمانان باید آن را روزانه حداقل ‎10 بار در نماز قرائت کنند. "اهدنا الصراط مستقیم" صراط از یک نظر به دو قسم تقسیم می شود: .‎1 صراط تکوینی. .‎2 صراط تشریعی. همه موجودات در بستر صراط مستقیم تکوینی قرار داشته و در حال حرکت و شدن در صراط مستقیم تکوینی به سوی خداوند هستند. "الا الی الله نصیر الامور" (شوری ‎53) رجوع تمام امور (عالم آفرینش ) به سوی اوست . انسان هم به عنوان جزئی از این هستی در صراط مستقیم تکوینی در حال حرکت به سوی خدا است . "یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملا فیه" (انشقاق ‎6) "ای انسان تو مستمرا در حال حرکت به سوی پروردگارت هستی و این حرکت ادامه دارد تا هنگامی که به لقا او نائل شوی" انسان از آن جهت که مختار است و نیاز به قانون دارد، صراط دیگری برای او مطرح است و آن صراط مستقیم تشریعی نام دارد. ماهیت صراط مستقیم تشریعی عبودیت است به دلیل: "ان اعبدونی هذا صراط مستقیم" (یس ‎63) عبودیت به معنای بندگی است و سه رکن دارد: .‎1 نیت .‎2 سنت .‎3 اهمیت . بنده کسی است که عملش انگیزه الهی داشته باشد و مطابق با سنت بوده و رعایت اولویتها را نیز بکند. صراط مستقیم مراحل و مراتبی دارد زیرا همه، از مومنین عادی گرفته تا انبیا عظام هدایت در آن را از خدا می خواهند با اینکه اینها در یک رتبه و حد نیستند، پس معلوم می شود صراط مستقیم مراحلی دارد و هر کس در یک مرحله ای قرار دارد. صراط مستقیم، صراط اعتدال است، یعنی افراط و تفریط در آن راه ندارد. اسلام و ائمه علیه السلام همیشه بر پرهیز از افراط و تفریط تاکید داشته اند. صراط تکوینی همیشه مستقیم است اما صراط تشریعی مستقیم و غیرمستقیم دارد. صراط مستقیم تشریعی بیشتر از یکی تصور ندارد، البته عده ای قائل به صراطهای مستقیم و پلورالیزم دینی شده و ادله ای برای آن اقامه کرده اند. اما روح حاکم بر قرآن و روایات با وحدت صراط مستقیم سازگار است و دین، نزد خداوند تنها اسلام است و جز اسلام، دینی پذیرفته نمی شود. "ان الذین عندالله الاسلام" (آل عمران ‎19) "و من بیع غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه" (آل عمران ‎85) ./